Regulamin
Pomoc
Kontakt

Regulamin (17.01.2018)

  1. Przez dokonanie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podane dane osobowe mogą zostać użyte w celu komunikacji z użytkownikiem. Inni użytkownicy systemu nie mają dostępu do tych danych. Dostęp do danych ma wyłącznie administracja systemu.
  2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkownika treści. Całą odpowiedzialność ponosi użytkownik. Treści dodawanych stron użytkownika nie mogą naruszać w jakikolwiek sposób prawa oraz godności osób trzecich. Niedopuszczalne jest dodawanie stron o charakterze erotycznym.
  3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne wynikające z użytkowania systemu. Jednocześnie informuje się, iż serwis został stworzony z maksymalną starannością o spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa przechowywanych danych.
  4. Strony z blokadą wyświetlania w iframe nie będą akceptowane. Zwłaszcza dotyczy to profili na portalach społecznościowych (np. Google+, Facebook, Twitter, Instagram, itp.).